"HIKARI NO TOKEI" Gate

2010 / Ikebukuro, Tokyo

SDA Award 2012 second prize

Design by Hiroshi Yoneya

photo by Satoshi Asakawa

 

Copyright 2004-2013 TONERICO:INC. All rights reserved.